Kształcenie na odległość

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Komentarze