Posty

Urodziny WWW

Urodziny YouTube

Święconka 2020

Urodziny Opera

Rocznica strajku

Urodziny Microsoft

Urodziny Gmail

Urodziny Apple

Dzień Kopii Zapasowej

Larry Page

Kształcenie na odległość

Urodziny Twitter