Posty

Urodziny "Liska" i Androida

Linus Torvalds

Intel

RAID

Licz inaczej

Dennis Ritchie

Brendan Eich

„Pozostań nienasycony, pozostań nierozsądny”

Urodziny PHP / PHP birthday

Tim Berners-Lee

Tetris

Urodziny WWW