Posty

RAID

Licz inaczej

Dennis Ritchie

Brendan Eich

„Pozostań nienasycony, pozostań nierozsądny”

Urodziny PHP / PHP birthday

Tim Berners-Lee

Tetris

Urodziny WWW

Urodziny YouTube

Święconka 2020

Urodziny Opera