Rozpoczęcie roku szkolnego

Według encyklopedii, kac to złe samopoczucie występujące kilka godzin po spożyciu nadmiernej ilości... - ale jest taki rodzaj kaca, który występuje przed... i nie dotyczy spożycia.

Komentarze