WCAG

Pierwsza wersja standardu zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych stron internetowych została opublikowana przez WAI 5 maja 1999 roku / The first version of the standard containing recommendations for creating available websites was published by WAI on May 5, 1999

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines
WAI - Web Accessibility Initiative

Komentarze