Strajk polskich nauczycieli / Polish teachers' strike

Służby mundurowe również zaangażowano do prac komisji / Uniform services were also involved in the work of the commission and not only.

Komentarze