Zegary / Clocks

Najpopularniejszy przedmiot recyklingu komputerowego. / The most popular item of computer recycling.

Komentarze