Komunikacja drukarka komputer / Computer printer communication

Port równoległy lub USB, sieć, bezprzewodowa. / Parallel or USB port, network, wireless.

Komentarze

Publikowanie komentarza