Posuń czerwoną modelkę / Push the red model

Model kolorów RGB / RGB color model

Jeden z modeli barw, jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw kolorów: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa. / One of the color models, its name came from the first letters of the English names of colors: R - red (red), G - green (green) and B - blue (blue), of which this model consists.

Komentarze

Publikowanie komentarza