Znajdź różnice / Find the difference

Oznaczenie zgodności z normami Unii Europejskiej i logo China Export różni tylko większy odstęp między literami i krótsza środkowa kreska litery e. / The marking of compliance with European Union standards and the China Export logo differs only in the greater spacing between letters and the shorter central dash of the letter e.

Komentarze