Szkielet strony WWW / Skeleton website

Elementy obowiązkowe języka HTML strony internetowej to: html, head, title (nie może być pusty), body. / The obligatory elements of the HTML language of the website are: html, head, title (can not be empty), body.

Komentarze