Dzień kawy / Coffee day

23 stycznia 1996 roku opublikowano pierwszą wersję języka Java. / On January 23, 1996, the first version of Java was published.

Komentarze