Gra Super pamięć / Super memory game

Kultowa gra pamięciowa w wersji memowej. Oprócz pamięci trzeba się wykazać znajomością informatyki. / A cult memory game in the meme version. In addition to memory you need to demonstrate knowledge of computer science.

Komentarze