Bramki logiczne / Logic gates

Elementy konstrukcyjne mechanizmów, realizujące fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1. / Structural elements of mechanisms that physically perform a simple logic function whose arguments (logical variables) and the function itself can take one of two values, e.g. 0 or 1.
Kliknij / Click
1 NOT 0
0 OR Gate On
1
1 AND Gate 0
0

Komentarze

Publikowanie komentarza