Założenie Wikipedii / Wikipedia is founded

W 2001 „urodziła" się Wikipedia. Dzień 15 stycznia jest obchodzony jako Dzień Wikipedii. / In 2001, Wikipedia was "born." The 15th of January is celebrated as the Wikipedia Day.

Komentarze