27 FINAŁ / FINALE 2019

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy / HELPING IS CHILD'S PLAY - The Great Orchestra of Christmas Charity

Komentarze