Ewolucja HP / The Evolution Of HP

Pierwsza siedziba firmy Davida Packarda i Williama Hewletta założonej 1 stycznia 1939 roku w Palo Alto (obecnie muzeum). Kolejne logotypy HP z 1941, 1964 i 1979. / The first headquarters of the company David Packard and William Hewlett founded on January 1, 1939 in Palo Alto (now a museum). Further HP logotypes from 1941, 1964 and 1979.

Z historii Internetu

🏠 Wyświetl historię aktualizacji

Odinstaluj aktualizacje
Opcje odzyskiwania

Historia aktualizacjiAktualizacje dotyczące funkcji (2)
  1983-1 ARPAnet aktualizuje protokół komunikacyjny na TCP/IP
  Pomyślnie zainstalowano dn. 1.01.1983
(restart całego Internetu)
  1985-1 Utworzono system nazw domenowych DNS
  Pomyślnie zainstalowano dn. 1.01.1985

Aktualizacje dotyczące jakości (0)
Aktualizacje definicji (0)
Inne aktualizacje (0)

Komentarze