Zrzut ekranu / Screenshot

Zapis aktualnego obrazu wyświetlanego na monitorze do pliku graficznego. W systemie Windows zrzut całego ekranu wykonuje się po naciśnięciu klawisza Print Screen. / Record of the current image displayed in the monitor to the graphic file. In Windows, the screenshot of the entire screen is performed after pressing the Print Screen key.

Komentarze

Publikowanie komentarza