WPA XXX

Wi-Fi Protected Access XXX

WPA (ang. Wi-Fi Protected Access) – standard szyfrowania stosowany w sieciach bezprzewodowych. / - standard encryption in wireless networks.

Komentarze