Jednostki informacji / Information units

Bit - b - najmniejsza jednostka informacji, przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 0 i 1. Bajt - B - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z 8 bitów. / Bit - b - smallest unit of information, takes one of two values, which is usually defined as 0 and 1. Byte - B - the smallest addressable unit of computer memory information, consisting of 8 bits.
B =

Komentarze

Publikowanie komentarza