Początek blogosferyBlogosfera składa się z wszystkich blogów i ich wzajemnych powiązań. Termin ten oznacza, że ​​blogi istnieją razem jako wspólna społeczność (lub zbiór połączonych społeczności) lub jako serwis społecznościowy, w którym codzienni autorzy mogą publikować swoje opinie.Termin został wymyślony 10 września 1999 roku przez Brada L. Grahama jako żart.
Odkąd termin ten został ukuty, był on przywoływany w wielu mediach i jest również używany w odniesieniu do Internetu.

W 1999 r. Pyra Labs otworzyła blogowanie dla mas, upraszczając proces tworzenia i utrzymywania osobistych przestrzeni internetowych. Przed utworzeniem  " Bloggera " liczba istniejących blogów wynosiła mniej niż sto, co było uważane za stadium płodności Blogosfery. Blogger oznaczał narodziny blogosfery.
Komentarze