Początki hipertekstu

 HTML - 1991 6 sierpień

Strony internetowe ściśle wiążą się z pojęciem HTML. To skrót od angielskiego wyrażenia Hyper Text Markup Language. HTML jest hipertekstowym językiem znaczników wykorzystywanym do tworzenia dokumentów hipertekstowych.

1. HTML - początki

Od czego zaczął się HTML? W 1980 fizyk Tim Berners-Lee stworzył prototyp hipertekstowego systemu informacyjnego – ENQUIRE. System wykorzystywano do organizowania i udostępniania dokumentów związanych z badaniami naukowymi. Na czym polegała rewolucyjność tego pomysłu? Otóż użytkownik, posługując się odnośnikami, mógł z dowolnej lokalizacji przeglądać dokumenty fizycznie znajdujące się w innych miejscach na świecie.

2. HTML- do czego używa się tego języka?

HTML służy do opisu struktury informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu. Język HTML formułuje hiperłącza, akapity, nagłówki i listy. Osadza w tekście dokumentu obiekty plikowe bądź elementy baz danych, na przykład interaktywne formularze danych.
Pierwsza strona WWW: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
Wygląd pierwszej strony w języku HTML:

Komentarze