Początki WWW

Pierwsze użycie terminów

  • WWW
  • hipertekst 

Przetłumaczony wstęp


WorldWideWeb
Propozycja projektu HyperText

Załączony dokument opisuje bardziej szczegółowo projekt hipertekstowy.
HyperText to sposób na łączenie i dostęp do różnego rodzaju informacji jako sieć węzłów, którą użytkownik może przeglądać do woli. Zapewnia pojedynczy interfejs użytkownika dla dużych klas informacji (raportów, notatek, baz danych, dokumentacji komputerowej i pomocy online).
...
                                                                             
https://www.w3.org/Proposal.html
https://cds.cern.ch/record/2639699/files/Proposal_Nov-1990.pdf

Komentarze