Koniec Internetu na papierze

- 12 listopada 1990 opublikowany został  projekt systemu hipertekstowego pod nazwą „World Wide Web”
- Użycie hipertekstu umożliwiło dostęp do różnego rodzaju informacji poprzez sieć odnośników, tzw. hiperłączy.Użytkownik mógł poprzez te odnośniki przenieść się do innych, udostępnionych w sieci dokumentów lub innych stron internetowych.
- WWW utworzono aby mieć łatwy dostęp do zasobów ludzkiej wiedzy i łączyć pracowników odległych Siebie.
- Do końca 1990 roku, twórca Tim Berners-Lee zbudował wszystkie narzędzia niezbędne do działania WWW czyli przeglądarkę, serwer oraz pierwsze strony
- Jako pierwszy na świecie serwer internetowy, Berners-Lee zastosował kupiony od Jobsa komputer NeXT
- Dzięki połączeniu z Internetem, na całym świecie zaczęły powstawać serwery WWW,

Komentarze